Aktualności

01

Fundacja rodzinna jest już z nami rok

Ustawa o fundacji rodzinnej weszła w życie 22 maja 2023 r. Wprowadziła ona do polskiego systemu prawnego zupełnie nową instytucję prawną, otwierając nowe możliwości dla przedsiębiorstw rodzinnych i wielopokoleniowego przekazywania majątku.

Liczba fundacji powoli, ale rośnie. Zalety tej formuły są doceniane.

Jakie są główne korzyści płynące z założenia fundacji rodzinnej?

  • Ochrona majątku rodzinnego: Fundacja staje się właścicielem majątku, chroniąc go przed rozdrobnieniem i zapewniając jego stabilność w kolejnych pokoleniach.
  • Ułatwione przekazywanie firmy: Fundacja może być idealnym instrumentem do przekazywania firmy następcom, zapewniając płynność sukcesji i minimalizując ryzyko konfliktów rodzinnych.
  • Możliwość pozyskiwania środków unijnych: Fundacje rodzinne mogą ubiegać się o środki unijne na rozwój działalności, co daje im dodatkowe możliwości rozwoju.
  • Korzyści podatkowe: Ustawa przewiduje ulgi podatkowe dla fundacji rodzinnych, co czyni je atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej.

Rok funkcjonowania ustawy o fundacji rodzinnej pokazuje, że był to krok w dobrym kierunku. Można się spodziewać, że w kolejnych latach ta forma prawna będzie zyskiwać na popularności, stając się ważnym elementem polskiego krajobrazu biznesowego.

Warto również wspomnieć o wyzwaniach, jakie wiążą się z funkcjonowaniem fundacji rodzinnych. Jednym z nich jest konieczność wypracowania jasnych zasad funkcjonowania fundacji i zarządzania jej majątkiem. Istotne jest również zapewnienie przejrzystości i rzetelnego nadzoru nad działalnością fundacji.

Mimo tych wyzwań, fundacje rodzinne jawią się jako obiecująca forma prawna, która może odegrać istotną rolę w rozwoju polskich przedsiębiorstw rodzinnych.

Jeśli rozważasz założenie fundacji rodzinnej – zapraszamy do kontaktu. 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN