Ważne teraz

01

Split Payment

Od 1 listopada 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy VAT dotyczące obowiązkowej podzielonej płatności (MPP) w tzw. branżach wrażliwych.

Obejmie on branże: stalową, paliwową, usług budowlanych i przenoszenia uprawnień do CO2. Dodatkowo mechanizmem tym objęte będą także transakcje, których przedmiotem są: części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria. Informacja o stosowaniu MPP znajdzie się na fakturze. Dodatkowo w listopadzie zaczną obowiązywać też pewne ułatwienia w modelu dobrowolnego i obowiązkowego stosowania MPP. Polegać one będą na możliwości: opłacania z rachunku VAT – poza VAT oraz VAT z faktur otrzymywanych od kontrahentów – również należności z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła, VAT od importu oraz składek ZUS, stosowania mechanizmu do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury, dokonywania jednym komunikatem przelewu płatności za więcej niż jedną fakturę.

Jeśli nie jesteś pewien, czy powinieneś stosować mechanizm podzielonej płatności przy swoim profilu firmy, a nie chcesz narazić się na wysokie grzywny

Skontaktuj się z nami

Pisaliśmy o tym:

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN