Ważne teraz

01

Tarcza finansowa. Wsparcie naszych ekspertów

Niezależnie od tarczy antykryzysowej, która ma pomóc firmom w walce ze skutkami koronawirusa, przedsiębiorcy mogą również liczyć na wsparcie w ramach tarczy finansowej. Mechanizm wsparcia jest różny w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Tarcza finansowa PFR zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

Dla dużych firm zakłada, że podstawowe instrumenty wsparcia finansowego będą obejmować:

  1. Finansowanie płynnościowe o charakterze w pełni zwrotnym i odpłatnym.
  2. Finansowanie preferencyjne z możliwością kompensacji szkody związanej z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (w postaci możliwości częściowego umorzenia wsparcia finansowego na warunkach określonych w Programie).
  3. Finansowanie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych na zasadach rynkowych i w ramach pomocy publicznej.

Dla firm małych i średnich przewidziane jest finansowanie w postaci subwencji wypłacanych za pośrednictwem banków.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa o udzielenie subwencji finansowej.

Subwencje przeznaczone są na:

  1. Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji).
  2. Spłatę kredytów: możliwość wykorzystania subwencji finansowej na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji.
  3. Rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

Dla firm mikro również przewidziane jest finansowanie w postaci subwencji wypłacanych za pośrednictwem banków.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa o udzielenie subwencji finansowej. Subwencje przeznaczone są na:

  1. Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji).
  2. Spłatę kredytów: możliwość wykorzystania subwencji finansowej na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji.
  3. Rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.


Nasi eksperci oferują pomoc przy ubieganiu się o wsparcie w ramach tarczy finansowej.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
Adam Allen
Wspólnik, doradca podatkowy
tel.: +48 508 018 322
e-mail: adam.allen@thedy.pl

 

Skontaktuj się z nami

Pisaliśmy o tym:

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P THEDY SPÓŁKA JAWNA
Pomoc publiczna
KRS: 886638
NIP: 701-051-25-21
REGON: 362727150
Wkład: 230.500 PLN