Ważne teraz

01

Tarcza antykryzysowa. Wsparcie naszych ekspertów

Eksperci Thedy & Partners oferują wsparcie w zakresie otrzymania rządowego wsparcia w obszarach: uzyskanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych/ZUS oraz uzyskanie dofinansowań przewidzianych dla pracodawców. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze z dostępnych rozwiązań.

UZYSKANIE ULG W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH/ZUS:

 1. Preferencyjne, tj. bez opłaty prolongacyjnej odroczenie/rozłożenie na raty bieżących zobowiązań m.in. w zakresie:
  podatku VAT,
  – podatku od nieruchomości,
  – zaliczek na CIT.
 2. Zwolnienie ze składek ZUS dla firm za okres marzec-maj 2020 r. (zgłaszających max. do 49 osób ubezpieczonych).
 3. Preferencyjne, tj. bez opłaty prolongacyjnej odroczenie terminu płatności składek ZUS.

Proponowane wsparcie:

 • Analiza informacji i dokumentów w celu identyfikacji możliwych do wdrożenia w organizacji rozwiązań podatkowych/ZUS.
 • Przygotowanie oraz złożenie formalnych wniosków o zastosowanie odpowiedniej ulgi podatkowej lub ulgi z tytułu składek ZUS, tj. przykładowo wniosku o:
  – odroczenie terminu zapłaty VAT,
  – odroczenie terminu zapłaty podatku od nieruchomości,
  – odroczenie terminu zapłaty zaliczki na CIT,
  – ograniczenie poboru zaliczek na CIT za 2020 r.

UZYSKANIE DOFINANSOWAŃ PRZEWIDZIANYCH DLA PRACODAWCÓW:

Dostępne rozwiązania:

 1. Dofinansowania z FGŚP do wynagrodzeń w przypadku tzw. przestoju ekonomicznego do wysokości 1.300 zł (plus ZUS) na pracownika/miesiąc.
 2. Dofinansowania z FGŚP do wynagrodzeń w przypadku ograniczenia wymiaru pracy do wysokości 2.079 zł (plus ZUS) na pracownika/miesiąc.
 3. Dofinansowania przez starostę części kosztów wynagrodzeń i składek ZUS nawet do kwoty 2.340 zł na pracownika/miesiąc.

Proponowane wsparcie:

 • Analiza konkretnych możliwości wsparcia.
 • Przygotowanie oraz złożenie stosownego wniosku wraz z merytorycznym uzasadnieniem (w celu zmaksymalizowania szans uzyskania finansowania jak również zabezpieczenia się na wypadek kontroli uzyskanego dofinansowania w przyszłości).
 • Wsparcie przy opracowaniu treści wymaganych załączników, w tym w szczególności treści porozumienia między pracodawcą a przedstawicielami załogi.

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
  Lesław Mazur
  Wspólnik, radca prawny, doradca podatkowy
  tel.: +48 510 201 322
  e-mail: leslaw.mazur@thedy.pl

  Michał Nielepkowicz
  Wspólnik, doradca podatkowy
  tel.: +48 697 306 207
  e-mail: michal.nielepkowicz@thedy.pl

Skontaktuj się z nami

Pisaliśmy o tym:

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P THEDY SPÓŁKA JAWNA
Pomoc publiczna
KRS: 580387
NIP: 701-051-25-21
REGON: 362727150
Wkład: 230.500 PLN