Wspólnik w Thedy & Partners sp. z o.o., specjalizujący się w postępowaniach podatkowych oraz sądowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przygodę z doradztwem podatkowym rozpoczął i przez ponad 10 lat kontynuował w Ernst & Young zdobywając kolejno tytuł doradcy podatkowego (nr wpisu: 11267) oraz radcy prawnego (nr wpisu: Wa-9474).

Jako doradca podatkowy Lesław reprezentuje Klientów w postępowaniach przed polskimi organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, organami egzekucyjnymi, sądami administracyjnymi, Najwyższą Izbą Kontroli, Komisją Europejską oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jako radca prawny Lesław wspiera Klientów w szczególności w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w sprawach z zakresu odpowiedzialności karnej skarbowej oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Prowadząc postępowania w znaczących sprawach podatkowych na rzecz zarówno podmiotów krajowych jak również renomowanych korporacji międzynarodowych Lesław wielokrotnie przyczyniał się do uchylania nieprawidłowych rozstrzygnięć organów podatkowych oraz do zwrotu podatnikom nienależnie zapłaconych przez nich podatków.

Dużą skuteczność oraz uznanie Klientów Lesław zawdzięcza autorskiej strategii prowadzenia postępowań polegającej na znajomości szczegółów stanu faktycznego oraz wykorzystaniu – dziś często marginalizowanej - najprostszej z możliwych argumentacji prawnej.

Lesław jest autorem licznych komentarzy i opinii podatkowych zamieszczanymi na łamach ogólnopolskich dzienników oraz współautorem monografii „Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności” pod redakcją prof. dra hab. Bogumiła Brzezińskiego (Wolters Kluwer 2015).

Lesław jest pasjonatem podróży, gier strategicznych oraz architektury. Biegle włada j. angielskim, niemieckim oraz francuskim.

Nasi wspólnicy zostali wyróżnieni w X Ogólnopolskim Rankingu Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.
Lesław Mazur - III miejsce w kategorii Spory przed sądami.

Centrala w Warszawie:
ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl


Oddział w Katowicach:
ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec), 40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322


Formularz kontaktowy
Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 zł
T&P sp. z o.o. sp. k.
Pomoc publiczna
KRS: 580387
NIP: 701-051-25-21
REGON: 362727150
Wkład: 230.500 zł

mapka
mapka
DANE KONTAKTOWE WSPÓLNIKÓW
Michał Thedy

kom.: +48 505 107 050
e-mail: michal.thedy@thedy.pl

Lesław Mazur

kom.: +48 510 201 322
e-mail: leslaw.mazur@thedy.pl

Adam Allen

kom.: +48 508 018 322
e-mail: adam.allen@thedy.pl

Andrzej Kapczuk

kom.: +48 660 440 174
e-mail: andrzej.kapczuk@thedy.pl

Łukasz Kupryjańczyk

kom.: +48 512 161 026
e-mail: lukasz.kupryjanczyk@thedy.pl

Michał Nielepkowicz

kom.: +48 697 306 207
e-mail: michal.nielepkowicz@thedy.pl

DANE KONTAKTOWE WSPÓLNIKÓW

Michał Thedy

kom.: +48 505 107 050
e-mail: michal.thedy@thedy.pl

Lesław Mazur

kom.: +48 510 201 322
e-mail: leslaw.mazur@thedy.pl

Adam Allen

kom.: +48 508 018 322
e-mail: adam.allen@thedy.pl

Andrzej Kapczuk

kom.: +48 660 440 174
e-mail: andrzej.kapczuk@thedy.pl

Łukasz Kupryjańczyk

kom.: +48 512 161 026
e-mail: lukasz.kupryjanczyk@thedy.pl

Michał Nielepkowicz

kom.: +48 697 306 207
e-mail: michal.nielepkowicz@thedy.pl