Wspólnik w Thedy & Partners sp. z o.o.

Andrzej od kilkunastu lat zajmuje się doradztwem podatkowym. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (nr wpisu: 10307). Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania VAT.

Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował także w Ecole Superieure de Commerce w Rennes (Francja) oraz we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczął w Arthur Andersen. Od 2002 r. do 2015 r. pracował w Ernst & Young, gdzie doradzał największym międzynarodowym koncernom oraz wielu polskim przedsiębiorstwom (głównie w branży FMCG, transport-logistyka, HoReCa oraz sportowej). Był także liderem zespołu wsparcia dedykowanego sektorowi publicznemu, w tym jednostkom samorządu terytorialnego (głównie gminom) i administracji centralnej.

Doświadczenie Andrzeja obejmuje strategiczne i bieżące doradztwo dla podatników, prowadzenie postępowań podatkowych (w tym również występowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz NSA), projektowanie funkcji podatkowych w systemach ERP, procesy due diligence oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym.

Andrzej napisał ponad 100 artykułów i komentarzy w ogólnopolskiej prasie specjalistycznej. Udzielał wywiadów poświęconych opodatkowaniu VAT dla rozgłośni radiowych i telewizyjnych. Jest współautorem pierwszego na polskim rynku komentarza do VI Dyrektywy VAT (C.H.Beck, 2003; red. K. Sachs) oraz komentarza do Dyrektywy VAT 2006/112 (Wolters Kluwer, 2008). Współpracował też jako konsultant merytoryczny przy redakcji pierwszego kompleksowego komentarza porównującego regulacje VAT krajowe i wspólnotowe (Dyrektywa VAT. Polska perspektywa; Wolters Kluwer, 2012).

Pełnił funkcję dyrektora międzynarodowych konferencji poświęconych opodatkowaniu VAT. Wykłada tematykę VAT na kongresach, seminariach i szkoleniach. Biegle posługuje się językiem angielskim.

W latach 2010-2018 członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału KDIP, w latach 2014-2018 Wiceprzewodniczący Zarządu.

Żonaty, dwóch synów. Jego pasją są podróże, topografia, architektura, astronomia i astrofizyka.

Centrala w Warszawie:
ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl


Oddział w Katowicach:
ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec), 40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322


Formularz kontaktowy
Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 zł
T&P sp. z o.o. sp. k.
Pomoc publiczna
KRS: 580387
NIP: 701-051-25-21
REGON: 362727150
Wkład: 230.500 zł

mapka
mapka
DANE KONTAKTOWE WSPÓLNIKÓW
Michał Thedy

kom.: +48 505 107 050
e-mail: michal.thedy@thedy.pl

Lesław Mazur

kom.: +48 510 201 322
e-mail: leslaw.mazur@thedy.pl

Adam Allen

kom.: +48 508 018 322
e-mail: adam.allen@thedy.pl

Andrzej Kapczuk

kom.: +48 660 440 174
e-mail: andrzej.kapczuk@thedy.pl

Łukasz Kupryjańczyk

kom.: +48 512 161 026
e-mail: lukasz.kupryjanczyk@thedy.pl

Michał Nielepkowicz

kom.: +48 697 306 207
e-mail: michal.nielepkowicz@thedy.pl

DANE KONTAKTOWE WSPÓLNIKÓW

Michał Thedy

kom.: +48 505 107 050
e-mail: michal.thedy@thedy.pl

Lesław Mazur

kom.: +48 510 201 322
e-mail: leslaw.mazur@thedy.pl

Adam Allen

kom.: +48 508 018 322
e-mail: adam.allen@thedy.pl

Andrzej Kapczuk

kom.: +48 660 440 174
e-mail: andrzej.kapczuk@thedy.pl

Łukasz Kupryjańczyk

kom.: +48 512 161 026
e-mail: lukasz.kupryjanczyk@thedy.pl

Michał Nielepkowicz

kom.: +48 697 306 207
e-mail: michal.nielepkowicz@thedy.pl