Wspólnik w Thedy & Partners sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania projektami w ramach funduszy strukturalnych w Szkole Głównej Handlowej.

Od 2008 roku licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu: 10871).

W latach 2003-2015 pracował w dziale doradztwa podatkowego Ernst & Young, w tym w latach 2012-2015 na stanowisku Starszego Menedżera. Był członkiem Zespołu Ulg i Dotacji Inwestycyjnych Ernst & Young - odpowiedzialnym w szczególności za kompleksowe doradztwo podmiotom funkcjonującym w specjalnych strefach ekonomicznych, a w latach 2003 – 2012 również członkiem Zespołu Human Capital, zajmującym się doradztwem podatkowym dla osób fizycznych.

Adam specjalizuje się w dwóch obszarach: pomoc publiczna w formie dotacji i ulg podatkowych na rozwój przedsiębiorstw oraz podatki dochodowe, tj. zagadnienia związane z podatkiem korporacyjnym (CIT) oraz podatkiem osobistym (PIT).

W ramach pomocy publicznej wiodąca dziedzina Adama to specjalne strefy ekonomiczne (SSE). Adam uczestniczył w pozyskaniu, zmianach lub rozliczaniu ponad 80 zezwoleń na działalność we wszystkich SSE w Polsce. Dodatkowo na bieżąco doradzał kilkudziesięciu firmom funkcjonującym we wszystkich SSE w Polsce. Adam posiada również bardzo bogate doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji na rozwój przedsiębiorstw z funduszy strukturalnych oraz ze źródeł krajowych – uczestniczył w pozyskaniu dotacji na łączną kwotę 300 mln PLN.

Doświadczenie Adama w zakresie podatków dochodowych:

  • kilkadziesiąt przeprowadzonych przeglądów rozliczeń podatku CIT zakończonych skutecznym wdrożeniem wyników
  • kilkaset przygotowanych rozliczeń podatków osobistych zakończonych prawidłowym rozliczeniem
  • weryfikacja bądź przygotowanie kilkudziesięciu dokumentacji cen transferowych
  • kilkadziesiąt skutecznych wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego
  • kilkaset porad i rekomendacji w zakresie oszczędności w podatkach dochodowych

Adam był członkiem zespołu przygotowującego podręcznik „Pomoc Unii Europejskiej dla przedsiębiorców” (2005 r.). Jest współautorem książki „Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych” (2010 r.) oraz zaangażowany był w proces wydłużenia funkcjonowania SSE do 2026 r. Adam prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pomocyb publicznej, a także występuje na konferencjach w zakresie zwolnień podatkowych i pomocy publicznej dla firm.

Adam jest żonaty i ma dwójkę dzieci. Jego zainteresowania osobiste to historia starożytna i nowożytna oraz edukacja metodą Montessori. Biegle posługuje się j. angielskim.

Centrala w Warszawie:
ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl


Oddział w Katowicach:
ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec), 40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322


Formularz kontaktowy
Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 zł
T&P sp. z o.o. sp. k.
Pomoc publiczna
KRS: 580387
NIP: 701-051-25-21
REGON: 362727150
Wkład: 230.500 zł

mapka
mapka
DANE KONTAKTOWE WSPÓLNIKÓW
Michał Thedy

kom.: +48 505 107 050
e-mail: michal.thedy@thedy.pl

Lesław Mazur

kom.: +48 510 201 322
e-mail: leslaw.mazur@thedy.pl

Adam Allen

kom.: +48 508 018 322
e-mail: adam.allen@thedy.pl

Andrzej Kapczuk

kom.: +48 660 440 174
e-mail: andrzej.kapczuk@thedy.pl

Łukasz Kupryjańczyk

kom.: +48 512 161 026
e-mail: lukasz.kupryjanczyk@thedy.pl

Michał Nielepkowicz

kom.: +48 697 306 207
e-mail: michal.nielepkowicz@thedy.pl

DANE KONTAKTOWE WSPÓLNIKÓW

Michał Thedy

kom.: +48 505 107 050
e-mail: michal.thedy@thedy.pl

Lesław Mazur

kom.: +48 510 201 322
e-mail: leslaw.mazur@thedy.pl

Adam Allen

kom.: +48 508 018 322
e-mail: adam.allen@thedy.pl

Andrzej Kapczuk

kom.: +48 660 440 174
e-mail: andrzej.kapczuk@thedy.pl

Łukasz Kupryjańczyk

kom.: +48 512 161 026
e-mail: lukasz.kupryjanczyk@thedy.pl

Michał Nielepkowicz

kom.: +48 697 306 207
e-mail: michal.nielepkowicz@thedy.pl